Spørsmål og svar

Under har vi samlet vanlige spørsmål, og svar på disse. Om du likevel ikke finner svar på hva du lurer på, vær vennlig og kontakt oss.

Stiftelsen vil fra og med 2018 kun ha en årlig gavebehandling på høsten. Behandling og utdeling finner sted etter at Stiftelsens generalforsamling har fattet vedtak om gaveramme til styrets disposisjon. Søknadsfrist er 15. september hvert år. For å komme i betraktning må fullstendig søknad være mottatt senest innen angitt søknadsfrist. Utover dette vil styret kun i tilfeller av ekstraordinær karakter behandle og eventuelt foreta utdeling av gaver.

For søknad om breddegaver (støtte til drift) må du søke Sparebank1 Telemark. Søknadsfrist kunngjøres av banken ved hvert årsskifte.

Nei. Sparebankstiftelsen er en ideell og uavhengig stiftelse som gir pengegaver til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde er, sammen med vår søsterstiftelse Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland, deleier i Sparebank1 Telemark gjennom tildelte egenkapitalbevis. Stiftelsene mottar ordinært utbytte på sine egenkapitalbevis.

Hovedregelen er:

Prosjektet må være av ideell karakter, ha allmennytte, ha varig verdi og fortrinnsvis ha nytte for lokalsamfunnet Nome. Næringsrelaterte prosjekt og offentlige pålagte oppgaver gis ikke støtte. Les mer i dokumentet «Gavepolitikk» under hovedmenyen «Søk Gave/Gavepolitikk».

Ja, samme lag/forening kan søke til flere prosjekter.

Ja, for å søke om støtte benytter du vårt elektroniske søknadsskjema. Hvert av punktene er godt beskrevet med hjelpetekst.

Ta kontakt gjennom vanlig brev eller telefon for anmodning om oversendelse av vanlig søknadsskjema og regneark i papirform.

Dersom du benytter innsendelsesprosedyren av søknaden på nettsidene våre vil du motta en e-post med kvittering/bekreftelse på at den er sendt. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt som avsender.

Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har oppgitt i søknaden. Dersom du ikke har mottatt denne, kan det være at søknaden din ikke har blitt sendt. Da bør du sende en ny søknad eller sende oss en forespørsel pr. e-post. Du finner kontaktopplysninger her.

Vi har et ønske å besvare alle søknader innen en periode på to måneder (se imidlertid her foran om frister og behandlingstidspunkt for hovedutdeling og en mindre omfattende utdeling om høsten). Vi ber imidlertid om forståelse for at det noen ganger tar lenger tid.

Nei, vi støtter kun aktiviteter som foregår i Norge, og fortrinnsvis i Nome.

Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, samtykker du i bruken av informasjonskapsler i samsvar med vår personvernerklæring & cookie policy.