Valg av vara- og medlemmer til generalforsamlingen

Dersom du er kunde i SpareBank1 Telemark og har bostedsadresse i Nome kommune så kan du både velges og å være med å velge medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde

I henhold til vedtektene skal det velges medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Følgende valg skal gjennomføres i år:
• 3 medlemmer – på valg for 4 år
• 4 varamedlemmer – på valg for 1 år
Medlemmene velges av og blant innskytere i SpareBank1 Telemark med bostedsadresse i Nome kommune og som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt ett inn-skudd på over kr. 500,- i SpareBank1 Telemark. Som medlemmer og varamedlemmer kan bare velges personlige innskytere som har stemmerett. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valgene er forberedt av Sparebankstiftelsens valgkomité. Liste over medlemmer og varamedlemmer med opplysninger om hvem som er på valg er utlagt i lokaler på følgende steder fra torsdag 18. februar 2021:
• SpareBank 1 Telemark Ulefoss (Kaldekjellevegen 2)
• Nome bibliotek avd Lunde (Brugata 6)

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater. Forslag på kandidater kan registreres på liste i lokaler på Lunde og Ulefoss, sendes til Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, Postboks 4, 3825 Lunde, sendes på e-post:
post@hlstiftelsen.no eller registreres på vår hjemmeside innen fredag 5. mars 2021.

Forslaget inneholde kandidatens navn, fødselsdato, yrke og fullstendig adresse

Valgmøte finner sted onsdag 21. april 2021 kl. 18.00 på Ulefoss Samfunnshus hvis smittevernreglene tillater dette.

Påmelding til valgmøtet innen fredag 12 mars 2021 til e-postadresse: post@hlstiftelsen.no eller ved henvendelse/registrering i lokalene i Lunde og på Ulefoss.

Se vår hjemmeside www.stiftelsenhl.no for registering.

Egil Stokken
Styrets leder

Frist for innlevering fredag 5. mars 2021.
Her kan du foreslå kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde

Ved å fortsette å bruke dette nettstedet, samtykker du i bruken av informasjonskapsler i samsvar med vår personvernerklæring & cookie policy.